Ejendomsservice

Vi servicerer i dag ca. 40 større og mindre ejendomme. Vi udfører VVS tjek i forbindelse med salg af lejligheder. Vi tilbyder serviceaftaler til løbende veligeholdelse af varmeanlæg. En serviceaftale kan bla. bestå af:

 • Udslamning af varmtvandsbeholder (skal udføres hver 14. dag)
 • Efterfyldning af vand på centralvarmeanlæg
 • Kontrol af ekspantionsbeholdere
 • Kontrol med brugsvands temperaturer
 • Kontrol af fjernvarme pemperaturer
 • Kontrol og løbende service på elektrolyse og katolyse anlæg
 • Kontrol og indstillinger på vejrkompenceringsanlæg
 • Kontrol og afsyring af fjernvarme vekslere (hvert 5. år)
 • Rensning af filtre og snavssamlere (hvert år)
 • Udskiftning af anode i varmtvandsbeholder (hvert 2. år)
 • Alm. visuel kontrol af rør, installationer, komponenter mm.

Twitter Facebook Google+ RSS